O nas

Koordynatorki gry FAIR TRAIN/ Coordinators of the FAIR TRAIN game:

  • Dobrosława Egner – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich; trenerka edukacji globalnej Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie; coach, trener biznesu/ Dobrosława Egner – Youth Culture Center No. 2 in Piekary Śląskie; global education trainer of the Center for Education Development in Warsaw; coach, business trainer.
  • Iwona Müller – doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych w Katowicach, Zespół Szkół Handlowych w Katowicach/ Iwona Müller – methodological adviser for school libraries in Katowice, School of Commerce in Katowice
  • Beata Górny – koordynatorka gry w roku 2018 – pedagog specjalny, nauczycielka w Specjalnej Szkole Podstawowej Fundacji ARKA NOEGO, właścielka Gabinetu Stymulacji Rozwoju EDU-PROGRESSIO/ game coordinator in 2018 – special educator, teacher at the PRZEDSTAWICIELKI FUNDACJI OTWARTY PLAN / edycje2016-2018

WIĘCEJ O ZEPOLE PROJEKTOWYM ZNAJDZIESZ TU – KLIKNIJ

(more about the project team)